فارسی دوم چوپان درستکار

حجم فایل : 450.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان
چوپان درستکار درس در یک نگاه

 
ماجرای مردی است که صاحب گوسفندان زیادی بود و چوپان درستکاری داشت که او را از کارهای نادرست نهی می کرد ، ولی گوشش به نصیحت های چوپان بدهکار نبود ، تا اینکه روزی سیل گوسفندانش رابرد و صاحب گوسفندان به سزای اعمالش رسید . چوپان درستکار – گوسفند ها – راست گویی – می ریخت – می فروخت
 
نصیحت – نجات – صاحب - سیل – ناچار – ناگهان – قطره قطره
 
وانگهی – فرو ریخت – مزد – می دوشید – چوپانی – لبخندی – شروع واژه های مهم واژه سازی  
گسترش واژگان از طریق کلمات مخالف . شب روز راست دروغ گو روشن تاریک بزرگ کوچک خوب بد زشت ....................... رفت ........................ بیاموز و بگو
 
گسترش واژگان از طریق جمع بستن با ( ها ) و معنای هر یک .
نشانه ی ( ها ) یکی از پر کاربردترین نشانه های جمع در فارسی است که بر چند چیز دلالت می کند .  
مانند : میوه + ها میوه ها یعنی چند میوه  
بچّه + ها بچّه ها یعنی چند بچّه
 
 
خانه + ها خانه ها یعنی چند خانه
 

پروانه + ها پروانه ها یعنی چند پروانه پایان...